Valitse sivu

MIKKELI

Todetusti energinen kaupunki keskellä Järvi-Suomea

Mikkelin kaupunki voitti marraskuussa 2017 viimeisimmän palkintonsa energia-alalta. Etelä-Savon Energian rakentama Ristiinan aluelämpökeskus vakuutti Celsius City-palkintoraadin yhdistämällä kaukolämpökeskukseen aurinkoenergiaa ja hakkeen käyttöä. Mikkelillä on kaikki edellytykset tulla tunnetuksi jatkossakin uusiutuvan energian ja energiainnovaatioiden kaupunkina. Mikkelissä on kokoonsa nähden paljon alan toimijoita. Esimerkiksi aurinkoenergian kohdalla löytyy valmistajia niin aurinkopaneeleiden ja -keräinten saralla sekä nyt myös energianhallintajärjestelmien parissa. ESE toi alkuvuodesta markkinoille Foremica®-energianhallintalaitteen, joka jatkossa säätää monen voimalan energiakuormaa älykkäästi.

Mikkelin strategia: Mikkeli on kansainvälinen, vetovoimainen ja yritteliäs osaavien ihmisten yhteisö. Mikkeli on sitä jo nyt. Aiemmin mainittu Celsius City on yksi esimerkki siitä, että Mikkelissä osataan ja tehdään asioita toisin. Sun Mikkeli on myöskin samanlainen hanke. Aurinkovoimaloita on rakennettu Suomeen useampia, mutta aiemmin ei ole panostettu niiden monikäyttöisyyteen samalla tavalla. Sun Mikkeli yhdistää tuotekehityksen, oppimisympäristön ja ykkösluokan mittalaitteistot. Samalla myös opittiin, kuinka aurinkovoimala voidaan rakentaa ekologisesti ja kotimaisuutta korostaen. Sun Mikkelin kotimaisuusaste on 86 %.

Kaikkia yllämainittuja seikkoja yhdistää luonto: Saimaa ja sen monimuotoisuus, jota nyt verrataan jo keskisen Euroopan lomakohteisiin. Mikkeli haluaa erottautua ekologisena kaupunkina, jossa ihmisen on turvallista elää.

Mikkelin kaupunki lähti mukaan Sun Mikkeli-hankkeeseen ja haluaa tukea osaltaan saimaannorppaa. Hankkeessa aurinkovoimalan tuotto ohjataan hyväntekeväisyyteen vuoteen 2037 saakka. Ehkäpä Mikkeli tunnetaan tuolloin pitkän linjan Sun Citynä.

7/2018